Oostvaardersplassen

Veel vogelsoorten zijn te vinden in de Oostvaardersplassen, één van Nederlands mooiste natuurgebieden.